KURUMSAL HİZMETLER – Düzce Özel Berrak Psikolojik Danışmanlık

Yönetim ve Pazarlama Eğitim Programları

 • İleri Satış Teknikleri
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Satış Sonrası Hizmet Etkinliği Geliştirme
 • Rekabet Stratejisi Geliştirme Yöntemleri
 • Stratejik Düşünme ve Planlama
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Zaman Planlaması
 • Kriz Yönetimi ve Fırsat Oluşturma Teknikleri
 • Durum Analizi Belirleme Yöntem ve Teknikleri
 • Pazarlama Okulu
 • Satış Okulu
 • Perakendecilik Okulu
 • Ambalaj ve Paketleme
 • İkna Psikolojisi
 • Mobbing Bilgilendirme Eğitimi
 • Değişim Yönetimi ve Liderlik
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Geliştirme Eğitimi
 • İş Etiği Geliştirme Yöntemleri
 • Personel Seçme ve Yerleştirme Teknikleri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
 • ISO 1002 Müşteri Memnuniyeti ve Yönetimi
 • İşletmecilikte Hizmet ve Hizmet Sektöründe Başarılı Stratejiler Yaratma
 • Pazarlama İletişimi, Reklam ve Halkla İlişkiler
 • Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj
 • Stratejik Marka Yönetimi
 • Uyuşmazlık Yönetimi ve Arabuluculuk,

İnsan Kaynakları

 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
 • İş Analizi
 • Yetkinlik Tasarımı
 • Personel Seçme ve Yerleştirme
 • Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Kariyer Planlaması

Kişisel Gelişim

 • İş ve İnsan İlişkileri
 • İletişim (Empatik İletişim ve Beden Dili)
 • Kişisel Motivasyon
 • Tükenmişlik Sendromu
 • İkna Psikolojisi
 • Çatışma Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Takım Çalışması
 • Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj
 • Etkili Sunuş Teknikleri
 • Kariyer Planlama
 • Özgeçmiş Hazırlama ve İş Görüşmesine Hazırlık
 • Değer Merkezli Değişim

Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Eğitim Programı

 • İşe Hazırlık
 • Servis Elemanında Bulunması Gereken Temel Özellikleri
 • Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Gıda ve Personel Hijyeni
 • Etkili İletişim ve Satış Teknikleri
 • ISO 1002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi
 • Servis Teknikleri Uygulamalı Eğitimi

KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

 • 5S
 • Kaizen
 • 6Sigma
 • Agile&Scrum
 • Bilgi Güvenliği
 • Girişimcilik ve Kendi İşini Kurma
 • Kurum Kimliği ve Marka Yaratma
 • Pazarlama Teknikleri
 • Hukuki Danışmanlık
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 1. OUTDOOR ETKİNLİKLERİ

“Yaşayarak Öğrenme” felsefesine dayanan Outdoor Etkinliklerinde (doğa etkinlikleri) amaç, doğada açık alanlardaki hareket özgürlüğü ile bireyin ya da grubun hedefledikleri becerileri ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak başarmalarıdır.

Kurumsal Outdoor Etkinliklerinde, kurum çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak ve takım olma becerilerini geliştirmek amacıyla kuruma özel etkinlikler üretilir. Bireylerin veya grupların daha önce alışkın olmadığı farklı doğal çevre şartlarında gerçekleştirilen bu etkinliklerde, zihinsel ya da fiziksel performansları birbirinden farklı ancak aynı kurumda çalışan farklı statülerdeki kişilerin bir takım olarak aynı motivasyonla hedeflerine ulaşmaları amaçlanmaktadır.

“Liderlik becerilerinin” gelişimi için yapılan bu aktivitelerde, katılımcıların; takım olabilme becerileri, gruba ait olma, özgüven, sinerji yaratma risk alma, problem çözme, çözüm odaklı strateji geliştirme, kriz yönetimi, iletişim, marka bilinci, hoşnutluk ve yaşam sevinci, gibi kazanımlar hedeflenmektedir.

Kalkınma Ajansları, AB, IPARD gibi kurum ve kuruluşlarda açılan hibe çağrılarına yönelik;

 • Proje Danışmanlığı
 • Proje Yönetimi