PSİKOLOJİK HİZMETLER – Düzce Özel Berrak Psikolojik Danışmanlık

Aile terapisi, sorunlarının üstesinden gelmesinde yardım etmek için ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan, bireye ve bireyin sosyal destek ağlarına yönelik bir terapi yaklaşımıdır. Ailenin işleyiş biçimini, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini ele alır. Bu terapi biçimi sistemik kurama dayanır, yani parçaları tek başına düşünmeden aralarındaki etkileşimi ele alır ve bütünü görmeyi amaçlar. Sorunun nedeni tek tek aile bireylerine atfedilmez. Yaşanan sorunu başlatan nedenin sorgulanmasının bir yararı yoktur. Nedeni ne olursa olsun ortaya çıkan bir davranış, diğerinin davranışları ile sürdürülür, yani karşılıklı olarak birbirini etkileme vardır. Bireysel terapide müdahale bireyin duygu ve düşüncelerine yapılırken, aile terapisinde müdahale ilişkilere yapılır. Söz konusu problemin oluşumunda, devam etmesinde ya da çözümünde her bir aile üyesinin rolü anlaşılmaya çalışılır. Aile sistemlerinde değişiklik yaparak sorunlara çözüm üretmeye çalışır.

Yetişkin terapisinde amaç bedensel ve ruhsal açıdan kişinin kendinin ve sorunlarının farkında olmasını, yaşadığı problemleri çözme becerisi kazanmasını böylelikle kendisini ve yaşamını önemseyen, çevresiyle ve kendisiyle barışık yaşamak isteyen, problemlerinin farkında olan ya da yaşadığı problemleri fark etmek isteyen herkes yetişkin terapisinden yararlanabilir. Genel olarak çalışılan problemler;

 • Depresyon
 • Panik atak
 • Sosyal kaygı
 • Travma
 • Takıntı bozukluğu (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • Öfke kontrolü
 • Fobiler
 • Yeme bozuklukları
 • Uyku bozuklukları
 • Stresle baş etme
 • Kayıp ve yas
 • Ayrılık, terk edilme, aldatılma
 • İlişki sorunları
 • Genel mutsuzluk, yalnızlık, yabancılaşma
 • İş hayatında stres, rekabet ve kaygı ile baş etme
 • Kişisel memnuniyetsizlikler

Ergenlik yılları; fiziksel gelişim, sosyal gelişim, zihinsel gelişim ve duygusal gelişimin iç içe geçtiği, komplike değişikliklerin olduğu, karmaşanın ve kaosun olduğu yıllardır. Ergen, bir taraftan kişiliğini oluşturmaya çalışırken bir taraftan da ailenin, kültürün, toplumun beklentilerini karşılamaya çalışır. Bu dönemde duygusal, sosyal, cinsel, aile ve okul hayatlarının birinde yaşayacağı problem diğer gelişim alanlarını da olumsuz etkileyecektir. Bu dönem de sık çalışılan konular;

 • Kaygı bozuklukları
 • Sosyal fobi
 • Sınav kaygısı
 • Ergenlik dönemi sorunları
 • Ergenlik dönemi depresyonu
 • Özgüven sorunları
 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite
 • Bağımlılık
 • Travmalar
 • Kayıp ve yas
 • Öfke kontrolü
 • İnternet ve oyun bağımlılığı
 • Yeme bozuklukları
 • Aile ile ilişki sorunları
 • Akademik danışmanlık

Yapılan test uygulamaları;

 • Zekâ testleri
 • Gelişim testleri
 • Nöropsikolojik (Dikkat) testler

Çocukluk dönemi yaşantıları; hayatın temellendirildiği, çıkabilecek problemlerle yetişkinlik yıllarını esaret altına alabilecek kritik bir süreçtir. İş hayatından aile hayatına, sosyal ilişkilerden kendiyle kurduğu iletişime kadar birçok yaşam alanını derinden etkileyen bir dinamiktir. 0-1 yaş anne ile kurulan bağ, 1-2.5 yaş özerkleşme, 2.5-4 yaş tuvalet alışkanlığı, 4-6 yaş cinsel kimlik oluşturma gibi kritik kazanımların olduğu çok önemli yıllardır. 6-12 yaş aralığında, okul dönemi sorunları ve bireyselleşme problemleri yaygın olarak görülür. Yaşanabilecek sorunların aile tarafından görmezden gelinmesi ya da geç fark edilmesi, çocuğun kişilik yapısında derin yaralar açabilmektedir.  Bu dönem de sık çalışılan konular;

 • Sağlıklı çocuk gelişimi danışmanlığı
 • Okul öncesi danışmanlık
 • Okul korkusu
 • Konuşma ve dil bozuklukları
 • Alt ıslatma
 • Kardeş kıskançlığı
 • Çocukluk çağı depresyonu
 • Boşanma ve çocuk
 • Davranış bozuklukları
 • Özgüven
 • Çocuklara sınır koyma
 • Travmalar
 • Hiperaktivite
 • Dikkat eksikliği
 • Özel öğrenme güçlüğü
 • Yeme bozuklukları
 • İnternet ve oyun bağımlılığı

Yapılan test uygulamaları;

 • Zekâ testleri
 • Gelişim testleri
 • Nöropsikolojik (Dikkat) testler

Çocuk terapisinde sadece çocukla görüşme yapılmaz diğer aile üyeleriyle oturumlar yapılarak ailenin genel ilişkiler sistemi üzerinde çalışılır.

Evlilik-Çift terapisi, devam eden ilişkilerin baş etmekte zorlandığı ve kendi dinamikleriyle çözüm üretemediği sorunların aşılması adına evlilik-çift terapistinden yardım aldıkları süreçtir. Çiftler ya problemlerin kaynağını görüp gerekli çözümleri üreterek aile hayatına mutlu bir şekilde devam ederler, ya da “karşıdakini suçlama, inkar etme, genelleştirme, dışsallaştırma, mantığa bürüme” gibi savunma mekanizmaları kullanarak ayakta kalmaya çalışırlar ya da çaresizlik ve ümitsizlik içerisinde boşanmayı çözüm olarak görürler. İlişkinin kalitesini korumak ve daha sağlıklı bir aile hayatı sürmek adına, üstesinden gelinemeyen ya da zorlanılan problemleri çözmek için bir evlilik terapistinden yardım alınması yararlı olacaktır. Sık çalışılan konular;

 • Evlilik öncesi danışmanlık
 • İletişim sorunları
 • Uyum problemleri
 • Hamilelik süreci danışmanlığı
 • Ailede kayıp ve yas
 • Aileye yeni üyenin katılması
 • Kuşaklar arası çatışma
 • Çocuk odaklı aile danışmanlığı
 • Çekirdek aile, Geniş aile, Tek ebeveynli aile, Üvey aile sorunları

Çift Terapisi;

 • Aldatma – aldatılma
 • İlişki sorunları
 • Boşanma Adaptasyonu
 • Evlilik problemleri
 • Hayatta yaşanan değişikliklere uyum sağlama
 • Alkol – madde bağımlılığı
 • Aile içi şiddet
 • Duygu odaklı terapi

Cinsel Terapi;

 • Cinsel danışmanlık
 • Vajinismus
 • Anorgazmi
 • Erektil disfonksiyon
 • Erken boşalma
 • Cinsel bilgilendirme, yanlış inanışlar (mitler) üzerine çalışma

Grup terapisi, bireysel terapinin grupla yapılan halidir. Grup terapisinde danışanlar kendilerininkine benzer sıkıntıları olan diğer danışanlarla beraber, eğitim almış lider bir psikoterapist eşliğinde belirli bir amaca yönelik olarak çalışırlar. Gruplar genel olarak 6-12 kişiden oluşur ve haftada bir 90 dakikalık seanslar halinde yaklaşık 12 hafta devam eder. Gruplar genellikle sosyal fobi, bağımlılıklar, iletişim becerileri, girişkenlik gibi belirlenmiş temalar üzerine yoğunlaşıp belirli alanlarda işlevselliğin artırılmasını hedefler.